top of page

Asiakaspalautteita

Asiakkaiden kommentteja antamastani työnohjauksesta

Palaute työyhteisön työnohjauksesta, useamman toimialan yhteinen kehittämishanke julkisella sektorilla

"Työnohjaus auttoi ymmärtämään niin itseä ja omia työn tekemisen tapoja, kuin työyhteisön toimintaa. Työnohjaus tarjosi mahdollisuuden sanoittaa monia helposti piiloon jääviä tapoja, toimintamalleja ja rooleja työyhteisössä ja antoi siten myös rohkeutta käsitellä aihepiirejä työyhteisössä myös työnohjauksen ulkopuolella.

Työnohjaaja oli helposti lähestyttävä ja yhteistyö toimi hienosti! Työnohjaajan sopiva rohkeus haastaa keskustelussa kuitenkin kuunnellen herkällä korvalla osallistujien ajatuksia vei keskustelua eteenpäin ja mahdollisti selvästi syvemmän pohdinnan, kuin mitä ilman työohjaajan tukea olisi ollut mahdollista saavuttaa."

Titta Lampela, Quality Manager Attido

"Kaisa on systemaattinen ja älykäs työnohjaaja, joka osaa johdattaa ohjattavan ajattelua vaivihkaa oikeaan suuntaan. Kaisa antaa paljon tilaa omalle ajattelulle, omalle kehitysprosessille, mutta silti vaatii sopivasti, jotta prosessi menee koko ajan johdonmukaisesti eteenpäin.


Työnohjaus auttoi erityisesti oman roolin selkeytymisessä. Toimiminen työyhteisössä muuttui aktiivisemmaksi, usko omaan osaamiseen vahvistui ja vaikutusmahdollisuudet selkiytyivät."

Susanna Valve, laillistettu kiinteistönvälittäjä Bo LKV

"Kiinteistönvälittäjän työssä on paljon tunteita ja tilanteita joiden purkaminen työnohjauksessa oli todella merkittävää ja auttoi jaksamaan paremmin haastavissa tilanteissa sekä "toipumaan" niistä nopeammin.


Työnohjauksessa oli toimivaa välitön vuorovaikutus. Kaisan erinomaiset kysymykset veivät asiaa eteenpäin sopivalla vauhdilla. Kaisa sai minut tuntemaan oloni rennoksi ja tilanne oli luottavainen alusta saakka. Pystyin purkamaan kaikki mieltä vaivaavat asiat. Mieleen tuli myös vanhoja asioita, jotka luulin jo ohittaneeni, mutta Kaisan kanssa viimeisteltiin myös ne vaivaamasta pois.


Työnohjaus antoi minulle valtavasti energiaa ja keveyttä elämääni, koska valtavat painot asiakkaiden tunteista ja tilanteista saatiin purettua pois.  Tunteiden ja haastavien tilanteiden vastaanotto asiakkaiden kanssa on paljon helpompaa ja kevyempää, kun tiedän saavani purkaa ne työnohjauksessa pois minua kuormittamasta."

Karoliina Korpilahti, ohjelmapäällikkö Suomen Viro-Instituutti

"Hahmotin paremmin omia vahvuuksia ja sain konkreettista apua haasteisiini. Pidin ratkaisukeskeisestä lähestymistavasta. Helposti tulee jäätyä jumiin omien ajatusten tai henkisten esteiden kanssa. Ohjauksessa käännettiin ongelmat tavoitteiksi.

Kaisa on hyväntuulinen ja empaattinen ammattilainen, joka tarttui monisyiseen tilanteeseeni nopeasti ja ratkaisukeskeisesti. Lyhyessä ajassa ehdimme tehdä monia hyödyllisiä harjoituksia ja keskustella yllättävän laajasti. Kaisan käyttämät menetelmät ovat osallistavia ja toimivat hyvin etäohjauksessa. Kaisa sai hyvin houkuteltua alkuun, jos harjoituksen tekeminen tuntui itsestä vaikealta. Muutenkin tapaamiset olivat hyvin fasilitoituja ja kaikki toimi sovitusti. Kaisa pystyy myös hienosti sopeutumaan tilanteen mukaan ja tarvittaessa vaihtamaan työtapaa tai suuntaa, että yhteinen aika saatiin käytettyä hyväksi. Minulle oli etua myös Kaisan kulttuurialan tuntemuksesta, mutta uskon että hän pystyy tekemään yhtä hienoa työtä ohjattavan taustasta riippumatta."

Ninni Lehtniemi, ohjelma- ja viestintäpäällikkö, Suomen Britannian ja Irlannin -instituutti

"Työnohjaus auttoi minua hahmottamaan tavoitteitani ja mahdollisia suuntia työnhaussa määräaikaisen työsuhteeni päättyessä. Kaisan teettämät harjoitukset auttoivat sanallistamaan ja hahmottamaan arvojani ja vahvuuksiani.  


Kaisa on työnohjaajana empaattinen ja positiivinen. Hän on hyvä kuuntelija ja ohjauksessaan ratkaisukeskeinen ja joustava. Kaisan kanssa oli helppo työstää omia ajatuksia. Häneltä sain oivaa tukea niiden kirkastamiseen."

Heidi Jäärni, projektipäällikkö, Lähde! Taiteesta osallisuutta -hanke

"Erityisesti hyödyin siitä, että jäsensimme työyhteisön tilannetta ja sain vinkkejä hyvinvoinnin tukemiseen. Ulkopuolinen tuki auttoi arvostamaan jo tehtyjä hyviä ratkaisuja ja näkemään toimivia tapoja jatkaa. Käytännölliset ideat oli helppo ottaa kokeiluun.

Työnohjaaja oli helposti lähestyttävä, rento ja kuunteleva. Työohjaus oli hyvin jäsennelty ja sen sisältöön pääsi itse sopivasti vaikuttamaan. Työnohjaajan ohjaustyyli toi energiaa osallistujille. Kiireen tunnetta ei koskaan päässyt syntymään. Aikaa tuntui olevan aina juuri sopivasti."

Palaute yksilötyönohjauksesta

"Kaisa on työnohjaajana empaattinen ja asiakaslähtöinen. Hän antaa tilaa oivalluksille, ja auttaa keskustelun ja kysymysten kautta hahmottamaan niin ongelmakohtia kuin vahvuuksiakin työelämään liittyen."

Asiakaspalautteita: Clients
bottom of page