top of page

OHJAUSPALVELUT

Tutustu palveluihin ja ota yhteyttä!

Varaa aika maksuttomaan tutustumiseen!

Maksuton työnohjauksen tutustuminen

Voit varata minulta 30-60 minuutin tutustumistapaamisen, jossa keskustelemme työnohjauksen tarpeista ja tavoitteista.

Yksilötyönohjaus tukee työssäjaksamista.

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjausta tarjoan omassa työssä kehittymisen avuksi tai työssäjaksamisen tueksi esimerkiksi asiantuntijoille, esimiehille ja yrittäjille. Työnohjaus on hyvä tuki itsensä johtamisen kehittämiseen.

Ryhmätyönohjaus on paikka puhua työyhteisön asioista.

Ryhmätyönohjaus

Työnohjaaajana tarjoan apua työyhteisölle esimerkiksi tehtävien ja roolien selkiyttämiseen, vuorovaikutukseen ja ydintehtävien tunnistamiseen.

Fasilitointi auttaa ideoinnissa.

Fasilitointi

Fasilitointi on ihmisten välisten yhteistyön ohjaamista. Fasilitaattorina vastaan siitä, että ryhmä pääsee yhdessä asetettuun tavoitteeseen esimerkiksi kehittämistyöpajassa. Tarjoan myös Erätauko keskustelujen fasilitointia.

Palvelut: Services
bottom of page