OHJAUSPALVELUT

Tutustu palveluihin ja ota yhteyttä!

Varaa aika maksuttomaan tutustumiseen!

Maksuton työnohjauksen tutustuminen

30-60 minuutin ilmainen tutustuminen organisaation ja työnohjaajan kesken, jossa keskustellaan työnohjauksen tarpeista ja tavoitteista.

Yksilötyönohjaus tukee työssäjaksamista.

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjaus soveltuu omassa työssä kehittymisen avuksi tai työssäjaksamisen tueksi esimerkiksi asiantuntijoille, esimiehille ja yrittäjille.

Ryhmätyönohjaus on paikka puhua työyhteisön asioista.

Ryhmätyönohjaus

Työnohjaus tarjoaa apua työyhteisölle esimerkiksi tehtävien ja roolien selkiyttämiseen, vuorovaikutukseen ja ydintehtävien tunnistamiseen.

Fasilitointi auttaa ideoinnissa.

Fasilitointi

Fasilitointi on ihmisten välisten yhteistyön ohjaamista. Fasilitaattori vastaa siitä, että ryhmä pääsee yhdessä asetettuun tavoitteeseen esimerkiksi kehittämistyöpajoissa tai vaativissa kokouksissa.