top of page
Fasilitointi auttaa ideoiden keruussa.

Työpajojen ja tilaisuuksien fasilitointi

Fasilitointi on ihmisten välisten yhteistyön ohjaamista. Fasilitaattori vastaa siitä, että ryhmä pääsee yhdessä asetettuun tavoitteeseen.

Fasilitaattori on ennen kaikkea mahdollistaja. Tapoja fasilitoida on erilaisia. Fasilitointi voi olla tiukkaa ohjaamista tai systeemistä lähestymistä, jolloin ryhmään vaikutetaan mahdollisimman vähän ja luodaan ryhmälle itselleen etenemisen mahdollisuudet.

Fasilitointi virittää tunnelman työskentelylle, auttaa tavoitteen kirkastamista, edistää luovaa ongelmanratkaisua ja parantaa suunnitelmien jäsentämistä yhdessä osallistujien kanssa. Fasilitointi yksinkertaisesti auttaa yhdessä tekemistä.

Fasilitaattoria voidaan käyttää esimerkiksi kokouksissa, työpajoissa ja uuden luomisessa. Tarve voi olla yhdestä palaverista työpajojen sarjaan tai jatkuvaan kehittämiseen. Fasilitointia voi hyödyntää esimerkiksi päätöksenteossa, strategiaprojekteissa, muutostilanteissa ja innovaatioprosesseissa. Erityisen hyödyllistä fasilitointi on vaativissa kokoustilanteissa.

Kun keskustelua on vetämässä organisaation tai yhteisön ulkopuolinen henkilö, kaikki muut voivat osallistua keskusteluun. Fasilitoinnin avulla aivan jokaisen ääni saadaan kuuluviin.

 

Omat kokemukseni fasilitoinnista ulottuvat erilaisista matkailupalveluiden kehittämistyöpajoista monenlaisiin strategisiin työpajoihin aina osallistavan budjetoinnin yhteissuunnittelutilaisuuksiin.

Erätauko keskustelu

 

Haluatteko organisaatiossasi käydä rakentavaa, dialogista keskustelua tärkeästä aiheesta? Yhteisen ymmärryksen lisäämiseen soveltuu mainiosti Erätauko-keskustelu. Erätauko sopii ihmisten tasavertaiseen kohtaamiseen mielipiteitä jakavankin aiheen ympärille. Olen kouluttautunut Erätauko-dialogin ohjaajaksi ja tarjoan fasilitoijana osaamistani Erätauko-keskustelun käymiseen. Erätauko soveltuu mainiosti osaksi luottamuksen rakentamista, valmistelua tai päätöksentekoa.

Ota yhteyttä ja suunnitellaan yhdessä teille onnistunut osallistava tilaisuus!

Työpajojen ja tilaisuuksien fasilitointi: Service
bottom of page