top of page
Työnohjaaja Kaisa Kutilainen.png

Lisätietoja minusta

Ratkaisukeskeinen ja innostava työnohjaaja

Tarjoan työnohjausta työssä kehittymisen ja työssäjaksamisen tueksi. Kanssani voit keskustella luottamuksella kaikesta työhön liittyvästä.

AMMATILLINEN TAUSTA

Olen työskennellyt 15 vuotta julkisella sektorilla projekteissa, tuotannoissa ja kehittämistehtävissä mm. tapahtumatuotannon, matkailun, museoiden ja asukkaiden osallisuuden parissa. Lisäksi minulla on paljon kokemusta sekä työn että harrastusten kautta yhdistystoiminnasta ja järjestöistä sekä osallisuudesta ja vapaaehtoistoiminnan johtamisesta.

 

Oma ura on ollut monipolvinen ja olen aina hakenut kehittymistä ja uutta suuntaa. Minulle on tärkeää, että työ vastaa omia arvojani. Tällä hetkellä työskentelen Vantaan kaupungilla kuntalaisten osallisuuden kehittämisen parissa. Asukasosallisuudella ja työntekijäosallisuudella, jota työnohjauskin edistää, on monia yhtymäpintoja. Nämä kaksi ammattiani keskustelevatkin hienosti keskenään ja vahvistavat toinen tosiaan.

MIKSI HALUAN TOIMIA TYÖNOHJAAJANA

Erilaisissa organisaatioissa työskentely on herättänyt kiinnostuksen moniin työelämän ilmiöihin, joita kaikkia voi käsitellä työnohjauksen avulla.

 

Esimerkiksi nämä ilmiöt saivat minut kiinnostumaan työnohjauksesta:

 • Miten motivaatio vaikuttaa työsuoritukseen?

 • Miten asiantuntija parhaiten johtaa omaa työtään?

 • Miksi esimiestyössä on vaikea onnistua ja miten välttää sen sudenkuoppia?

 • Miten toimitaan hankalissa työtilanteissa?

 • Miksi ihmisten työskentelytavat ovat niin erilaisia?

 • Miten rakennetaan toimiva tiimi?

 • Miten työntekijöitä voisi parhaiten osallistaa ja kuulla?

 • Miksi organisaatiomuutokset ja kehittämishankkeet ovat usein niin kuormittavia?

 • Miten työntekijät saadaan motivoitua mukaan muutokseen?

 • Miten tunteet ohjaavat meitä myös työssä?

Tälle tielle minua ovat johdatelleet myös omat kokemukset työuupumuksesta, ja siitä, kuinka tärkeää on, että työn rakenteet ovat kunnossa ja työyhteisössä on tilaa keskustellla työstä ja sen priorisoinnista. Rajattomassa työssä liian kiltti suorittaja voi sairastuttaa itsensä. Työuupumuksen vuoksi minussa käynnistyi prosessi, jonka myötä aloin pohtia itseäni, työntekotapojani ja arvojani. Tämä pohdinta johdatti minut työnohjauksen pariin.

 

Työnohjauksessa koen saapuneeni perille, juuri sinne, missä minua tarvitaan ja missä osaamisestani on hyötyä. Voin tehdä yhteistyötä erilaisten ihmisten kanssa läheisessä vuorovaikutuksessa ja ratkaisuja hakien. Työnohjauksessa pääsen  työskentelemään erilaisten työelämässä minua kiinnostavien ilmiöiden kanssa. Työnohjaajana voin kohdata, kuunnella, kysyä ja auttaa, samalla kun itse opin jatkuvasti uutta.
 

KOULUTUS

 • Erätauko-ohjaaja, 2022, Visio

 • Työnohjaus ja organisaatiokonsultointi, 2021 Omnia (koulutus on Suomen Työnohjaajien hyväksymä, STOry)

 • Liiketoiminnan perusteet luovilla aloilla, 2021 AVOIN Humak

 • Vapaaehtoistoiminnan johtaminen organisaatiossa, 2015 AVOIN Humak

 • Kulttuurituottajan täydennyskoulutus - kansainvälisen yhteistuotannon koordinointi, 2009 Turun taideakatemia

 • Filosofian maisteri (kulttuurihistoria), 2008 Turun yliopisto

 • Erilaiset lyhytkurssit mm. neuvottelutaidoista ja fasilitoinnista

TOIMINTA-ALUE

Teen lähiohjauksia pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla asiakkaiden tiloissa. Työnohjaus ja fasilitointi onnistuvat myös etänä ympäri Suomen.

story_logo-maare_cmyk.png
Lisätietoja minusta: About
bottom of page