top of page
Etsi
  • Writer's pictureKaisa Kutilainen

Erätauko-dialogi auttaa keskustelemaan vaikeistakin asioista

Päivitetty: 27. marrask. 2022


Haluatteko organisaatiossanne käydä yhteistä keskustelua tärkeästä aiheesta ja kaipaatte keskustelulle vetäjää ja selkeää rakennetta? Erätauko-ohjaajana tarjoan tukea tasavertaiseen keskusteluun, myös mielipiteitä jakavan aiheen ympärille.

Erätaukoa voivat hyödyntää monenlaiset ryhmät ja organisaatiot. Erätauko-keskustelussa on aina ohjaaja, jonka tehtävänä huolta siitä, että keskustelu pysyy aiheessa, on rakentavaa ja tasa-arvoista. Erätauon tavoitteena on lisätä osallistujien ymmärrystä keskustelun aiheesta.


Erätauko-keskustelu on Sitran luoma keskustelun tapa. Erätauon tavoitteena on tarjota tukea rakentavan keskustelun käymiseen. Erätauko on dialogia eli vuoropuhelua, jossa on olennaista paitsi omien kokemusta ja ajatusten jakaminen myös toisten kuuntelu. Dialogissa tavoitteena on aiheen, toisten ihmisten tai itsen parempi ymmärtäminen.


Erätauko soveltuu mainiosti esimerkiksi osaksi luottamuksen rakentamista, asioiden tai muutosten valmistelua tai päätöksentekoa. Erätauko-keskustelu rakennetaan tilaajan tarpeiden perusteella ja sille määritellään yhdessä tavoitteet. Keskustelussa noudetaan Erätaukoon kuuluvia pelisääntöjä sekä "kaavaa" eli tiettyjä keskustelun rakenteita ja vaiheita.


Olen itse kouluttautunut keväällä 2022 Erätauko-dialogin ohjaajaksi ja tarjoan osaamistani Erätauko-keskustelun ohjaamiseen ja tilaisuuksien suunnitteluun ja fasilitointiin. Olen hyödyntänyt päätyössäni Helsingin kaupungilla Erätaukoa mm. yhtenä asukasosallisuuden menetelmänä.


Jos kaipaat Erätauko-keskustelulle ohjaajaa, ota yhteyttä! Kanssani Erätauko-keskustelut onnistuvat niin etänä kuin kasvotusten!28 katselukertaa0 kommenttia

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page