top of page
Koko työnyhteisön työnohjaus tukee sekä yhteistyötä että jokaisen omaa työtä..

Ryhmätyönohjaus

Työnohjaus tarjoaa tiimeille, työyhteisölle ja ryhmille apua esimerkiksi tehtävien ja roolien selkiyttämiseen, vuorovaikutukseen ja ydintehtävien tunnistamiseen. Ryhmämuotoiset ohjaukset ovat yleensä 90 minuuttia noin kuukauden välein. Suositttelen vähintään 5 kerran työnohjauspakettia.

Ryhmätyönohjaus on työyhteisön yhteistä työn prosessointia koulutetun työnohjaajan avulla. Yleensä työnohjausryhmän koko on 4-8 henkeä.

Työnohjaaja on työyhteisön ulkopuolisena henkilönä neutraali, läsnäoleva ja luotettava keskustelukumppani, joka kysymyksillään auttaa ohjattavia etenemään keskustelussa kohti yhteisiä tavoitteita.

Työnohjauksessa käsitellään ryhmää askarruttavia työtilanteita, pohditaan omia toimintatapoja, suhdetta työhön sekä itseä eri työrooleissa. Teemoja voivat olla esimerkiksi työyhteisön muuutokset, vuorovaikutuksen kehittäminen, työhyvinvointi, itsetuntemus, työssäjaksaminen tai työn kuormittavuuden säätely.

Työnohjaus on usein pidempi prosessi, vähintään puoli vuotta mutta usein vuoden tai jopa pari.

 

Eri organisaatioissa työskentelevät saman alan ammattilaiset voivat muodostaa myös yhteisen työnohjausryhmän ja saada toisiltaan samalla vertaistukea. Tällöin työnohjaus on edullisempaa osallistujille kuin että kaikki lähtisivät yksilötyönohjaukseen.

Oma taustani on julkisen sektorilla ja siksi palveluni sopivat erityisesti julkisella sektorilla työskenteleville kuten opettajille, hallinnollista työtä tekeville tai kulttuurialan toimijoille. Työskentelen päätyökseni Helsingin sosiaali- ja terveystoimialalla vaikka ammatillinen taustani on muualla. Tämä tausta tarjoaa hyvän näkökulman myös sosiaali- ja terveystoimialan tiimien työnohjaukseen. Minulla on osaamista myös järjestötyöstä ja vapaaehtoistoiminnasta, ja tarjoan työnohjausta tueksi myös esimerkiksi järjestöasiantuntijoille ja vapaaehtoisryhmille. Työnohjaajan ei kuitenkaan tarvitse työskennellä samalla alalla kuin ohjattavansa.

 

Mikäli kiinnostuit, kysy tarjousta!

Ryhmätyönohjaus: Service
bottom of page