top of page
Etsi
 • Writer's pictureKaisa Kutilainen

Kokemuksia etätyönohjauksesta

Päivitetty: 11. huhtik. 2022

Valmistuin työnohjaajaksi joulukuussa 2021 eli tein suurimman osan reilun kahden vuoden pituisista työnohjausopinnoistani korona-aikana. Pakollisesta digiloikasta johtuen meidän opiskelijaryhmästämme kasvoi joukko etätyönohjauksen ja etäfasilitoinnin ammattilaisia ja otimme haltuun digitaalisia alustoja ohjaamisen työvälineiksi. Tästä syystä me tuoreet Omniasta valmistuneet työnohjaajat osaamme ohjata etänä niin ryhmiä kuin yksilöitä monin eri tavoin ja erilaisissa tilanteissa.
Etätyönohjaus sopii sekä yksilö- että ryhmätyönohjaukseen. Luottamusta ja psykologista turvallisuutta voi rakentaa etänä monilla keinoilla. Ohjattavien kanssa työnohjauksen prosessi lähtee käyntiin ja etenee, vaikka emme tapaisi kertaakaan kasvotusten.


Etänä toimiminen ja etätyövälineet tuovat kuitenkin oman haasteensa vuorovaikutukseen ja yhteyden rakentamiseen. Esimerkiksi videokuvan käyttö on mielestäni olennaista etätyönohjauksessa, jotta voidaan nähdä toisten eleet ja ilmeet. Videon avulla voidaan myös varmistaa, että kaikki ovat mukana ohjaustilanteessa eivätkä multitaskaa jotakin pimeän ruudun takana. Keskittyminen etäohjauksessa on nimittäin haastavampaa kuin lähiohjauksessa ja siksi ohjaajan tulee olla tarkkana, että pystyy pitämään koko ryhmän huomion itse aiheessa. Ryhmää pitää etäohjauksessa aktivoida säännöllisesti, jotta kaikki pysyvät mukana.


Etätyövälineet tuovat mielestäni myös uudenlaisia mahdollisuuksia yksilöiden ja ryhmien ohjaamiseen. Listasinkin tähän kirjoitukseen omia ajatuksiani etätyönohjauksen hyödyistä ja haasteista. Listan laatimisessa olen hyödyntänyt myös muutamia lähteitä, joissa on tutkittu etätyönohjausta.


Mikä etätyönohjauksessa toimii?

 1. Etätyönohjaus tarjoaa yhtä hyvin paikan pysähtyä oman työn ja omien työskentelytapojen äärelle kuin läsnä tapahtuva työnohjauskin.

 2. Joskus etätyönohjaukseen liittyvä "etäisyys" voi helpottaa hankalan asian esiin nostamista.

 3. Kun ohjattavilla tai työnohjaajalla ei mene aikaa paikasta toiseen kulkemiseen, saa työnohjauksen mahtumaan joustavasti kaikkien kalenteriin.

 4. Etätyössä käytettävät digitaaliset alustat mahdollistavat työskentelyn visualisointia.

 5. Etätyönohjauksessa voidaan kirjata kaikkien näkyviin muistiinpanoja erilaisille digitaalisille alustoille. Nämä muistiinpanot ovat kirjallista dokumentaatiota, jota työyhteisö voi hyödyntää teemojen jatkotyöstämiseen ohjauskertojen välillä tai ohjauksen jälkeen.

 6. Ryhmien etätyönohjauksessa voi sujuvasti hyödyntää pienryhmätiloja pari- tai pienryhmätyöskentelyyn.

 7. Työnohjaajana voin tarjota ohjauksia yympäri Suomen ja myös ulkomaille. Vaikka toimin pääkaupunkiseudulla, olen toteuttanut ohjauksia eri puolille Suomea (mm. Ouluun) ja myös Englantiin, Viroon ja Ranskaan.

 8. Etätyönohjaus tarjoaa osallistujille kokemuksellista oppimista toimivien etätilaisuuksien toteuttamiseen. Etätyönohjaukseen osallistuvat voivat saada työvälineitä oman työyhteisön etäkokouksiin ja etätyöpajoihin, esimerkiksi vinkkejä ryhmän osallistamiseen ja aktivoimiseen tai etätilaisuuksien sujuvaan ohjaamiseen.

 9. Erilaiset etätyökäytänteet työyhteisöistä tulevat näkyväksi työnohjauksissa, ja niitä on mahdollista myös tutkia yhdessä työnohjauksessa.

Mikä etätyönohjauksessa on haastavaa?

 1. Työnohjaajan tulee ottaa useampia digitaalisia työvälineitä haltuun, mikäli hän haluaa osallistaa ohjattavia monipuolisesti etäohjauksessa. Itse olen ollut innokas etätyövälineiden testaaja ja se näkyy myös ohjauksissani. Käytän erilaisia alustoja ja menetelmiä monipuolisesti.

 2. Ryhmään tutustuminen voi viedä työnohjaajalta enemmän aikaa etänä kuin kasvotusten.

 3. Ennen ja jälkeen ohjausta tapahtuva jutustelu jää pois, koska ohjaus alkaa ja loppuu tarkalla kellonlyömällä.

 4. Etäohjauksissa ohjaaja ei pysty yhtä hyvin tarkkailemaan ryhmän sanatonta vuorovaikutusta kuin lähiohjauksissa. Lähiohjauksissa työnohjaaja voi havainnoida tilassa näkyviä ryhmän keskinäisiä suhteita, ryhmän ilmapiiriä ja sanatonta viestintää. Tämä sanaton vuorovaikutus on tärkeää informaatiota työnohjaajalle.

 5. Tekniikka vie aina osan huomioista. Tekniikka ei aina toimi ja silloin tekniikka voi nousta tilaisuudessa pääosaan. Tekniikka voi tuoda epävarmuutta ohjaustilanteeseen niin työnohjaajalle kuin ohjattaville.

Oli ohjaus sitten etänä tai kasvotusten, tärkeintä on, että ohjauksessa syntyy luottamuksen ilmapiiri ja työnohjaaja ja ohjattavat ovat avoimessa vuorovaikutuksessa toinen toistensa kanssa. Silloin voidaan käsitellä vaikeitakin aiheita yhdessä niitä ihmetellen ja ratkaisuja hakien.


"Kaisan käyttämät menetelmät ovat osallistavia ja toimivat hyvin etäohjauksessa. Muutenkin tapaamiset olivat hyvin fasilitoituja ja kaikki toimi sovitusti. Kaisa pystyy myös hienosti sopeutumaan tilanteen mukaan ja tarvittaessa vaihtamaan työtapaa tai suuntaa, että yhteinen aika saatiin käytettyä hyväksi." Palaute asiantuntijan etätyönohjauksesta

Etätyönohjauksesta on kirjoitettu mm. seuraavissa lähteissä:Pauliina Mikkonen, Satu Kalliokoski, OPINNÄYTETYÖ, Toukokuu 2021. Oltiin kaikki aidosti läsnä, vaikka oltiinkin etänä. Työnohjattavien kokemuksia lähi- ja etätyönohjauksesta. Tampereen ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/502648/Kalliokoski_Satu_Mikkonen_Pauliina.pdf?sequence=3&isAllowed=y


Kuva: Pixabay

194 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page