top of page
Etsi
  • Writer's pictureKaisa Kutilainen

Mitä työnohjaaja tekee ja mitä se maksaa?

Päivitetty: 11. huhtik. 2022


Työnohjaajan tehtävänä on auttaa ohjattavaa tai ohjattavia ajattelussa eteenpäin: määrittelemään tavoitteita, näkemään asioita eri tavoin ja tekemään muutoksia omassa toiminnassaan. Tärkeintä ohjauksessa on reflektio eli oman toiminnan pohdinta sekä dialogi ja vuorovaikutus osallistujien kesken.


Työnohjaaja ei ole ohjattavan työn asiantuntija vaan ohjattavan oman ajatteluprosessin ohjaaja. Tärkeää onkin ymmärtää, että työnohjaaja ei anna suoria ohjeita tai neuvoja ohjattavalle. Työnohjaaja sen sijaan auttaa kysymyksillään ohjattavaa löytämään itse ratkaisuja haasteisiinsa.


Työnohjaaja auttaa hahmottamaan koettuja ilmiöitä laajemmassa työelämän kontekstissa. Hän myös kannustaa ja auttaa näkemään ratkaisuja ongelmien sijaan. Työnohjauksen myötä työhön liittyvät ajatukset, tunteet ja asiat alkavat jäsentyä ja löytää paikkansa.


Työnohjaajan tärkein työkalu on hänen oma persoonansa. Eri työnohjaajat työskentelevät hyvin eri tavoin, ja ovat persooniltaan jokainen omanlaisiaan. Itse olen jämäkkä ja määrätietoinen, mutta myös empaattinen ja joustava. Yksi ohjattavani kutsui minua lempeäksi tuuppijaksi. Uskon positiivisuuden voimaan ja siihen, että ratkaisuja kyllä löytyy. Minä innostun itse ja innostan myös muita.


Ohjauksissa myös tykkään tehdä erilaisia harjoitteita ja hyödyntää jonkin verran toiminnallisia menetelmiä, joiden avulla pohdintaa ja keskustelua saadaan eteenpäin. Omassa työskentelyssäni etäohjaus on hivenen lisännyt erilaisten menelmien käyttöä, koska virtuaalisten työkalujen avulla saadaan visuaalinen hahmottaminen paremmin työskentelyyn mukaan.


Yksi olennaisimmista työnohjauksen onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä on työnohjaajan ja ohjattavien välinen vuorovaikutussuhde. ·Jokainen työnohjausprosessi on ainutlaatuinen koska sekä työnohjaaja että ohjattava tuovat yhteistyöhön mukaan oman tapansa toimia vuorovaikutuksessa.


Siksi on tärkeää, että sekä ohjaajalla että ohjattavilla on ohjauksen alkaessa hyvä ja luottavainen olo yhteistyön aloittamisesta. Tästä syystä myös monet ohjaajat tarjoavat maksutonta tutustumista ennen varsinaisen ohjauksen aloittamista. Näin teen itsekin, koska tutustumisen yhteydessä voidaan pohtia, osaanko juuri minä olla organisaation, ohjattavan tai ohjattavien apuna.


Työnohjaukseen kuuluu olennaisesti myös arviointi ja palaute eli siinä seurataan, miten organisaation ja ohjattavien kanssa sovitut tavoitteet etenevät.


Mitä työnohjaus maksaa?

Työnohjaus on hyötyihin nähden melko edullinen panostus, vaikka ohjausten hinnat toki vaihtelevat. Yksilötyönohjaus maksaa vähemmän kuin ryhmätyönohjaus, mikä vaatii enemmän valmisteluja ohjaajajalta ja on vaativampi ohjaustilanne. Ryhmätyönohjauksessa on toki myös useampi henkilö, jotka ohjauksesta saavat hyötyä.


Pidemmässä ohjaussuhteessa yleensä yksittäisen työnohjauskerran hinta on suhteessa edullisempi kuin lyhyessä ohjauksessa. Tavallisesti työnohjausta on noin 3-4 viikon välein, riippuen organisaation ja ohjattavien tarpeista. Ohjausten pituudet vaihtelevat - yksilöohjaus voi olla 45-90 minuuttia ja ryhmätyöohjaus 90-120 minuuttia. Ohjauksen pituus tietenkin vaikuttaa myös hintaan. Koska hinnoittelu vaihtelee eri ohjaajilla, kannattaa pyytää eri toimijoilta tarjouksia.


Jos miettii, että yhden työntekijän sairauspoissaolopäivän hinta yritykselle on noin 300-350 €, on työnohjauksen tarjoama rahallinen hyöty saavutettu melko nopeasti, mikäli työnohjauksella kyetään estämään esimerkiksi työssä uupumisesta johtuvia sairauspoissaoloja.

407 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Commentaires


Post: Blog2_Post
bottom of page